Dlaczego warto docieplać ?

   Docieplanie domu jednorodzinnego bądź elewacji budynku wielorodzinnego to opłacalna inwestycja, ponieważ jej koszty zwracają się w postaci mniejszego zapotrzebowania na ciepło. Jednak mniejsze koszty ogrzewania naszego mieszkania to tylko jedna z wielu korzyści jakie przynosi termomodernizacja budynku.

Najważniejsze korzyści płynące z termomodernizacji budynku:

  •  minimalne koszta ogrzewania w okresie zimowym co przynosi ogromne oszczędności
  • ochrona środowiska ze względu na mniejsze zapotrzebowanie energetyczne budynku
  • wzrasta wartość naszego budynku
  • ochrona przed szkodliwymi dla konstrukcji budynku warunkami atmosferycznymi (wahania temperatury, opady atmosferyczne) - co zapewnia dłuższą żywotność konstrukcji

   Według danych GUS z 2002r. ok. 90% mieszkań w Polsce zostało zbudowanych przed 1988r. Wiele budynków nie spełnia wymagań technicznych z zakresu ochrony cieplnej budynków.

    Okres istnienia budynku może wynosić od kilkudziesięciu do paruset lat ale w tym czasie zdecydowanie zmieniają się przepisy, potrzeby oraz poglądy użytkowników. Dlatego konieczne jest aby budynki ulegały modernizacji czyli przystosowaniu się do przepisów jak i stale zmieniających się potrzeb użytkowników.