Dlaczego warto docieplać?

Docieplanie domu jednorodzinnego bądź elewacji budynku wielorodzinnego to opłacalna inwestycja, ponieważ jej koszty zwracają się w postaci mniejszego zapotrzebowania na ciepło. Jednak mniejsze koszty ogrzewania naszego mieszkania to tylko jedna z wielu korzyści jakie przynosi termomodernizacja budynku.

Najważniejsze korzyści płynące z termomodernizacji budynku:

  • >> minimalne koszta ogrzewania w okresie zimowym co przynosi ogromne oszczędności
  • >> ochrona środowiska ze względu na mniejsze zapotrzebowanie energetyczne budynku
  • >> wzrasta wartość naszego budynku
  • >> nowy lepszy wygląd budynku – nasza firma zaleca docieplenia elewacji w systemie KABE ze względu na sprawdzoną jakość oraz trwałość kolorów elewacji wzornik wybranych kolorów tynków firmy KABE
  • >> ochrona przed szkodliwymi dla konstrukcji budynku warunkami atmosferycznymi (wahania temperatury, opady atmosferyczne) – co zapewnia dłuższą żywotność konstrukcji
    Według danych GUS z 2002r. ok. 90% mieszkań w Polsce zostało zbudowanych przed 1988r. Wiele budynków nie spełnia wymagań technicznych z zakresu ochrony cieplnej budynków.

Okres istnienia budynku może wynosić od kilkudziesięciu do paruset lat ale w tym czasie zdecydowanie zmieniają się przepisy, potrzeby oraz poglądy użytkowników. Dlatego konieczne jest aby budynki ulegały modernizacji czyli przystosowaniu się do przepisów jak i stale zmieniających się potrzeb użytkowników.